Müteahhitlik Hizmeti


Müteahhitlik Hizmeti
Yurt içinde ve yurt dışında, her türlü inşaat, resmi ve özel taahhüt işleri yapmak bunları devralmak devretmek, taşeron anlaşmaları yapmak, müteahhitlik hizmetleri yapmak, fizibilite, rantabilite etütleri yapmak ve hür türlü projeler tanzim etmek, özel ve kamu kesimine ait her türlü konut, toplu konut , turistik yapılar, altyapı ve tesisleri inşaatı, yol, içme ve kullanma suyu , kanalizasyon, arıtma tesisi, sulama inşaatları, hafriyat, tesviye işleri ,enerji üretim iletim ve dağıtım tesisi ve hatları, gölet, barajlar, resmi ve özel binalar, askeri tesisler, madencilik tesisleri, doğalgaz ve petrol boru hatları inşaatları, bina, fabrika, atölye, iş merkezi, köprü, liman, otel, okul, hastane, sosyal tesisler inşaatları ve dekorasyon işleri yapmak.